0 514

გადაუარა ბალახმა საფლავს ..


გადაუარა ბალახმა
საფლავს – სიცოცხლის წერტილს,
შენ ჩვენთვის როგორ არა ხარ,
ჩვენ აღარა ვართ შენთვის.
კომენტარები (0)