0 97

დაღლილი ცის ფეთქავს მკერდი ..


დაღლილი ცის ფეთქავს მკერდი
და მძინარე მიწის მცველად
კრთის ვარსკვლავი ერთადერთი –
ჩემი საქართველოსხელა!
კომენტარები (0)