ცრემლად მოციმციმე გული! ..

ცრემლად მოციმციმე გული!..
ტირის გული, გლოვობს გული!..
და ვარ მისიკვდილებული –
მისაქართველოებული!..