ანანა მებონია

ექიმი-კარდიოლოგი

0

გამოცხადება(იოანეს სახარების მიხედვით პირველი ნაწილი)


სულით უხორცოვ,ხორცით უსულოვ!  
           მონტრთა დემონებს ვინ ეტრფის ლამა
ფრთები შეისხა ,სუროთ მიმხრჩვალმა
და ეხლა ელის ,ელიას მართას...
მარიამს პირველს,წოდებულს დედად
სულ-ხორციელად ტანჯულს ამჯამად
და დაინახეს თესალიელთა ღმერთი უხორცო ვიდოდა მსწარაფლად
და პერგამონტთა უხორცო სული
ბაბილონელთა ცოდვა გაფასდა,
კვლავ დაინახეს ციდან მახვილი
და მან კი გაჰყო,ხმელეთი ზღვარად.
ვხედავთ ექვსთავა უხორცო მხეცი,იცავს იმპერთა დამწყვდეულ სამასთ
იმ ოთხიათასს ვინ გადარჩენს?მათ ვხედავთ დასთა მგალობლად მათთან
ეს სამეული ვინ არის ნეტავ?!ვხედავ ვარვარად ვითაფოლადი
თეთრად შემოსილ თავგვირგვინოსანს,ხელში უპყრია კვერთხა ანთებული
იაკობ ხედავს ანგელოზ დასთა,ოთხიათასად ბრალ-გვირგვინოსანს
გამოდის მათგან ვითა სულ-წმინდა,
ბრწყინვალის მადლით ცხოლად მოსილი
გამოჩნდა ტახტი ელვარე,დიდი თეთრისს სამოსილით შემოსუდრული
შვიდი თასს ეპყრათ ,შვიდ ანგელოზთა
რისხავად მოავლენს მას მისი მწირი.....
აგერ!!,ის მხეცი მრავალთა ვითა,ბოროტ შემომქმედ მისთა მლახველი
დაბმული ფოლად უმაგრეს ჯაჭვით
ანთავისუფლებს მას მხოლოდ ღმერთი,
ისმის გალობა წმინდა სამების და განიხსნება ცის კაბდონი
ანგელოზთ ფსალმუნ მგალობელთ ნათქავმს იმეორებდა მისი თვალები
და გამოსჭვივის მისი მზერდან ეს ზარიანი შენათქვამები
"განიბანენით შავ სამოსელის წითლად შეღებილ ძმათა სისხლები
აი!ის წყარო და ცხვარი წმინდა,იყოს შესაწირ მათი ცოდვების"..
შენ კი იონა აწ გებრძანება ,ისევ აღწერო ეს ნაბრძანები..
ამინ!!!გაისმა იმ ოთხიათასთ და ეს სიტყვები შესავრდომები
დიდება უფალს!!!დიდება უფალს
ვინც განანათებს მოყვასთა გულებსვისაც მფარველობს მადლისამების
ვისაც მფარველობს მადლი სამების
კომენტარები (0)