0

დაცეცებულა მეგრელი ჭყიში


დაცეცებულა მეგრელი ჭყიში                                         გაქვავებულან ქარები                                                  იგრძნობა ყამირი მიწის სურნელი                                ზმის შუქით ნაფრქვევი ბალახი                              გაზრდილან ხეების ნუჟრი ჯანდაგ ცხენად ქცეულა კვიცი
კომენტარები (0)