0

სხვა ვარ


რა ვარ მე, 
როდესაც ვფიქრობ, 
ან ვინა ვარ? 
ცხოვრება შავ-თეთრია 
და ფერებს ვაძლევ ისეთს, 
როგორიც არ არსებობს მაგრამ, 
მინდა რომ იყოს. 
სინათლე ერთია- 
ღმერთის 
და ის, 
მზეა. 
ამიტომაც თუ მცდის მუდამჟამს, 
ნუთუ უნდა შემეშალოს ის, 
რაც არასოდეს შემშლია, 
რამეთუ მტკივა სხვათა წუხილი 
და მიხარია სხვათა სიხარული; 
მე, სხვა ვარ, 
სხვა, მე ვარ, 
იმიტომ რომ ერთი სული გვაქვს, 
სული, 
უზენაესი. 
რა ვარ როდესაც ვფიქრობ, 
ან ვინ ვარ? 
სიმშვიდე მწყურია მუდამ, 
შენი თვალების ფერი, 
 ზეცავ... 
...შენი სიყვარული; 
მკაცრი თუ ნაზი, 
თბილი თუ გრილი, 
ალერსიანი თუ სარკასტული, 
ოღონდ სიყვარული... 
...და რა ვარ მე, 
თუ ჩემს ფიქრებს, 
შენსკენ არა აქვთ გზა. 
 
                         2012.
კომენტარები (0)