0

ფრთხილად


ფარდა დაშვებული სცენა, 
მკრთალი შუქჩრდილებით რამპა, 
ახლა, 
იოლია სიტყვა, 
ახლა, 
იოლია გრძნობა, 
ახლა, 
იოლია ბრძოლა, 
ახლა, 
იოლია გლოვა, 
ახლა, 
იოლია ფრენა, 
ახლა, 
იოლია თრთოლვა... 
ფრთხილად, 
აიწია ფარდა, 
ფრთხილად! 
არ გვაგინონ დედა... 
ახლა, 
მარტივია მტრობა, 
ახლა, 
მარტივია ჯვარცმა. 
 
                            2013.
კომენტარები (0)