ეკატერინე კვირკველია - თეატრალური ხელოვნების მაგისტრი