ეთერ კაპანაძე

კერამიკოს-დიზაინერი.

0 37

" " "


ისეთი თავსხმაა ძაღლს არ გააგდებენ..
 მე კი გასვლა მინდა გარეთ... 
 დედა კი მომყვება 
 ქოლგა დაიფარე ''არ გამიცივდეო ''მწარედ'' ''..
 სურნელი აპრილის.. ცას სწვდება უცილოდ..
 თავსხმაა.. წვიმაა ეზოში.
 აივსო.. სათლები.. გუბე თუ კასრები
 მოიცა ფანჯრიდან ვუცქირო.. 
 მიყვარს შხაპაშხუპი.. სხვენს რომ აწკრიალებს ...
 სიგრილე სახეს რომ ხვდება
 გული დასევდილი მძიმედ მიცემს
 დღეს ხომ მაცხოვარი კვდება...
 გარეთ წვიმა მოდის .. ვერცხლის მონეტებად
 წარსული აწმყო სულ ერთია 
 ცას გაკიდებული დაჭრილ-დაღარული...
 მერომ გავყიდე ის ღმერთია
კომენტარები (0)