ჩაქსს ეე

Skolis moswavle

Bevrs vervityvi miyvars poezia da literatura. Araaqvs mnishvneloba jans vkitxuulob imas rac momewoneba.

© POETRY.GE 2013 - 2024

@ კონტაქტი