0

არეალი


შენზე ფიქრებმა შემიპყრო
მელანქოლიას ვნებდები
მომილვი მთელი არსებით
მოვილტვი მაგრამ ვერგწვდები
ნეტავ საერთოდ გახსოვარ?
ჩემი ტუ გახსოვს სახელი
თუ ჩემი დასაკოცნარი 
სხვამ დაკიკოცნა ბაგები
ცაზე მზეც ამოიწვერა
დახედს გამიწმენდს ნისლიანს 
უპეს ცრემლი რომ მისველებს იცი ეს ცრემლი რისია?
და თუ კვლავ შემხვდი ძვირფასო
შემომანათე თვალები
ნასხვისარ თუ ხარ გახსოვდეს
გთხოვ არშემახო ბაგები
ცაზეე მზეც ამოიწვერა
ის კვლავ ხედს მიწმენდს ნისლიანს
უპეს დღეს სისხლი მისველებს 
ის სისხლი კიდევ ჩემია
კომენტარები (0)