0

გულის ფიქრები


დაუნდობელმა გულის ფიქრებმა
წყნარი სიჩუმით კვლავ გაიელვა
გულის ხაზს გაჰყვა და სადღაც გაწყდა
აღარც ფიქრი ღირს და აღარც ტანჯვა
ადამიანმა იცის რომ სადღაც 
სადღაც შორს ბრწყინავს ის
კელაპტარი
მან ისიც იცის რომ ხვალ და კვლავაც
სიყვარულს ძალას აძლევს ნექტარი.
ყველას გონია რომ გაანათებს
მისი ვარსკვლავი კაშკაშს დაიწყებს
ზოგს გაუმართლებს ზოგს კი დაანგრევს
და მის ოცნებას გააცამტვერებს.
არ დაუკვირდეთ ვინ ან რას იტყვის
ან რას იფიქრებს ვიღაც სხვა კაცი
თქვენ ხომ დღეს გინდათ რომ 
ბედნიერი
იყოს ის კაციც და დედაკაციც
ზამთარმა მთებზე რომ ჩამოთოვა
თოვლი ქათქათა და თვალს მომჭრელი
დაუნდობელმა შენმა ლოდინმა
ამ გულს დაასვა დაღი მომჭმელი
გაზაფხული რომ გამოანათებს
და მზე გაგითბობს გულის იარებს
მაშინ ხომ ყინვა ვერას დააკლებს
მაგ გულს დარდიანს და ნაიარევს.
გაზაფხულს დიდი ზამთარი მოჰყვა
და უფრო მეტად ამშვენა სული
ნაზი ფერებით კვლავ გაამთელა
გაყინული და ნატკენი გული
თუ შემოდგომა კვლავ ჩაამუქებს 
და შენ კვლავ წახვალ როგორც 
მერცხალი
მე კვლავ გაგაფრენ იმ ტკბილ 
ბუდიდან
გზას დაგილოცავ როგორც ბედშავი.
კომენტარები (0)