იდეალა - ფილოლოგი

  196

შემოგთავაზებთ თარგმანებს ესპანურიდან ქართულად. კომენტარები და კრიტიკა მისაღებია