იდეალა - ფილოლოგი

შემოგთავაზებთ თარგმანებს ესპანურიდან ქართულად. კომენტარები და კრიტიკა მისაღებია