ირმა თხინვალელი

ფილოსოფოსი, ლინგვისტი

0

დაუმთავრებელი ეტიუდი


(ციკლიდან „მეტამორფოზები“)

უკაცრიელი მდუმარების 
ქარავნებს კლდეთა
კვლავ ეზმანებათ ფერისცვალება...
ფრთამოტეხილებს ცაში აჭრის 
ამძიმებთ სევდა...
ცის კაბადონი
დაგრაგნილა ფოლიანტებად...
ოცდაცამეტი ფოლიანტი გაიყიდა 
ოცდაათ ვერცხლად... 

2006 წ.
კომენტარები (0)