ქეთი ქარდავა - skolashi vswavlob

  154

me var qetevan qardava 10 wlis davibade 2007 wlis 19 ianvars var me_5 klasshi.vswavlob walenjixis 2 sajaro skolashi