ბიჭი

ერთმა ბიჭმა ნაბდიანმა
ჩვენს ეზოზე გადაიარა
ისე კოხტად აბიჯებდა
გული დამიდარდიანა
კომენტარები (0)