მათემოდინი - თრეველინგ მენ

ჰაი მაი ნეიმ ის დავიდ ენდ აი დონთ მაინდ იფ იუ რიდ ზის