0 21

დრო გადის.....


დრო გადის...
მე და შენ ვემსგავსებით იმ ორ ხეს,
რომეთა შორის გაბმულ ჰამაკში არასოდეს დარწეულა
ახალშობილის თბილი გული...
---
და მაინც, ცისკენ ამაყად ტოტებაწვდილნი
ველით უფლისაგან წყალობის წვიმას...
ფესვების ღრმად გასადგმელად
კომენტარები (0)