მირიან მერცხალაძე - სტუდენტი

  262

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის (ბათუმი) საჯარო მართვისა და პოლიტიკის პირველი კურსის სტუდენტი