მირიან მერცხალაძე - სტუდენტი

230

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის (ბათუმი) საჯარო მართვისა და პოლიტიკის პირველი კურსის სტუდენტი