ნიკოლოზი ერზიკიანი - სწავლა

მევარ ათი წლის დავიბადე 2006 წელს 28 დეკემბერს