ნინო ქოქოსაძე - ექიმი

  413

პოეტური კრებული - "მინიმა" გამომცემლობა "საუნჯე" 2010 წ. თარგმანი - "ღრუბელი შარვლით" ვლ.მაიაკოვსკი. გამომცემლობა "საუნჯე" 2013 წ.