ქეთი მიქელაძე ზღვა თავისუფლებისა. - ლექსები, პოემები 1