სანდრე - სიგარეტს მოვწევდი

სანდრე  - ფოტო Good morning mr. Sun