სანდრე  - ფოტო

სანდრე - სიგარეტს მოვწევდი

Good morning mr. Sun