0

მეგობარს! (ცხინვალიდ-ერედვი-თბილისი)


წავა - წამოვა ჟამი უნიათო,
უნდა გაგიმეტოს..გულით უვლიათო,
ჯერ სად უვლიათ ჟამო ჯავრიანო,
გულმა სიტყვაძუნწმა აღარ ჩაგრია..
თორემ რამდენია კიდევ გასავლელი ,
 ზოგი აშვებული წუთი ნეტარი და 
ძოგჯერ დასაბმელი როგორც მხედარიდან..
რაში მოწყვეტილი, ურჩად მონავარდე,
ჟამო უნიათო ვეღარ გაექცევი წამებს სიკეთიანს.. ვერსად დაეწევი
კომენტარები (0)