0

წამოდი


წამოდი,
ნიავი შეაკრთე
მაგ თმების შრიალით...


წამოდი,
არწივებს უჩვენე 
სიმაღლე სინაზის..


წავიდეთ,
ოცნების ქალაქი
ჯერ კიდევ იქ არის...


წამოდი,
პატარა თოლია
ჭალებში დაგეძებს
თვალებმომცინარი...


წამოდი, წავიდეთ...
ცხოვრება წინ არის...
კომენტარები (0)