0

ყველა არის მამრავლი


ყოველი დღე
სულ პატარა ცხოვრებაა,
დიდი აზრით,
მოლოდინით კეთილის...


შნ რომ არ ხარ
ის წამები, ოცნებაა...
იმისა რომ მოხვალ,
ჩამეხუტები...


მოლოდინი,
თურმე მთელი ცხოვრებაა,
შემოხედვას რომ ვნატრობ და
დაბრმავდი.


თურმე გული,
გამრავლების ტაბულად გაქვს და
ჩემს გარდა,
ყველა არის მამრავლი.


ხო, ცხოვრებამ
60 წამად რომ მივიჩნევთ
ჩამომიკრა ისრები და გავთავდი...


თუმცა ჯერ ხომ
გრძნობა ისევ ულევია და
არა სჩანს შენს გარშემო ნამრავლი.
კომენტარები (0)