0

მეტეხისფერი გემოსა ტანზე


N - ს


ცა მოღრუბლული ეფინა სახეს
ასფალტს დაატყდა წვიმა...


რა საყვარელი იყავი მაშინ
იმ მონაცრისფრო დილას...


მეტეხისფერი გემოსა ტანზე
მკერდზე კი რაღაც ბრწყინავს...


იმ უღიმღამო ტკივილით სავსე
დილას უმზერდი მშვიდად....
კომენტარები (0)