ჟოზემა აბმოკო

არა სიცოცხლე, არა სიკვდილი. არამედ რაღაც სხვა.