ჟოზემა აბმოკო

  388

არა სიცოცხლე, არა სიკვდილი. არამედ რაღაც სხვა.