ჟოზემა აბმოკო

  414

არა სიცოცხლე, არა სიკვდილი. არამედ რაღაც სხვა.