ჟოზემა აბმოკო

381

არა სიცოცხლე, არა სიკვდილი. არამედ რაღაც სხვა.