აბრამ გოგოლაური - ფოტო

აბრამ გოგოლაური - უმუშევარი, მოსწავლე