აბრამ გოგოლაური - ფოტო

აბრამ გოგოლაური - ლექსები, პოემები 1