0 93

თანაგრძნობა უნდა რქმეოდა


ჩვენის დიდისა მხიარულის ჟამს

ვიღაც სახლში ტირს თავის სატირელს

და გული მისი სულგახლეჩილი

მოსთქვამს, მობორგავს ვით გარს სავანეს.


ჩვენ კი ვერ ვხვდებით, ვერ ვითავისებთ

მისსა დარდსა და მისსა გულისთქმას

და ამიტომაც ერთ დღეს მის გამო

პასუხსაც ვაგებთ ვით-უკადრისად!
კომენტარები (0)