ალადაშვილი თორნიკე - ფოტო

ალადაშვილი თორნიკე - ლექსები, პოემები 45

1828