ალადაშვილი თორნიკე - ფოტო

ალადაშვილი თორნიკე - ლექსები, პოემები 38

1856