0 150

ყოფა **


თანხმობით ვუხრით თავს მომავალს
და ვეპუებით არასწორ ყოფას,
სულის წყვდიადში ვგრძნობთ ჩალის ფარდას,
რომელიც ედება გარშემო ბურანს.

და გაიტაცებს, წაიყვანს  სადღაც
მოუსავლეთში გონებას საკლავს,
წარსულზე ჯაჭვით მიბმულ ადამს

დაგვიჟანგდება  იმავ წამად

და შევუდგებით ახალ ცხოვრებას

იგივ უცვლელად, მონურად,ფარსად.
კომენტარები (0)