0 86

ღამესთან


მე ღამეს ვეტრფი, ღამეს მთვარიანს,
ვარსკვლავის კაშკაშკს შეუჩერებელს,
გულთ გადამიგდებს ის ცივსა ნიავს
და მომაგონებს დარდს მოუნელებელს.

შუქის მოფენით ციდან მიწისად
თამაშობს სახეზე და ანარეკლით
ჩრდილავს ყოველსა თვალის კიდისად
მით მაწერინებს ლექსს წმინდა ცრემლით.
კომენტარები (0)