0 83

დაღამდა დადგა ცივი ზამთარი


დაღამდა დადგა ცივი ზამთარი ,
ტანში ვიშმუშნი ბიჯაკს მძინარის
ტყე ყვავილობდა ხარობდა ია, 
დღეს წვიმა იყო და თანაც თოვდა .
როგორ გავს  ამინდს თვით ხასიათი,
განწყობა დამძიმდა  კარგ ხასიათის
გაიხედები გარეთ განწყობით,
ამ დროს ტიროდა  წვიმა დამხობით.
რატომ ამინდმა ზურგი მაქცია 
ქარი და თოვლში მე მომაქცია.
ყინვას ვერ ვიტან სიცივე ძან მძულს
ტანში მჟროლავს და სახეზე მათოვს.
ფიფქი მთების ზურგს თან აფარია, 
როგორც საბანი დამიფარია
ტყეში ქორბუდა ნარნარებს დახტის,
მას თეთრი ქურქი მოუხდენია.
ხვალ გათენდება  დღე გაბრწყინდება, 
მომავლის დღეც კი აღმოცენდება 
კარგი მიწაში ხომ კარგი თესლი
აღარასოდეს  გადაშენდება.


ავტორი: ალეკო იზორია
კომენტარები (0)