0 33

რატომ გავშალო კარავი


რატომ გავშალო კარავი,
სად დავბინავდე ზენაი
იქ მარტო ყოფნა არ მინდა 
დედაკაცს უნდა შველაი.
დავიდებ ბინას საწუთროს
ავირბენ მთების მწერვალის 
იქედან ჯიხვებს შევძახებ
ექოს ხმას გააქვს  ზანზარი.
ნაკადულს ჩუმად მიუვალ
წყაროს ეტყვიან მაცდური
შენი მოკეთე მოსულა 
შენი სურვილის ამხდენი.
ლმობიერია ბუნება კეთილი, 
ზოგჯერ  მტანჯველი,
ერთი სახელიც დარჩება 
მუდამ შფოთი და მნახველი
არ ვეპუები ქარიშხალს 
ინგრევა კლდისა ნაპირი
მის გადარჩენას იწირავს 
ხევსურის მკლავი მარჯვენის.
მთისა კლდის გმირო შვილებო
მკლავი მაგარი რკისანი
ისრის სროლამაც ვერ მოგკლათ
ტყვიამ იცვალა მიზანი.

ავტორი: ალეკო იზორია
კომენტარები (0)