0 41

მზე ცაო და მყინვარ წვერო


მთის და ბარის სალოცავო,
მზე ცაო და მყინვარ წვერო, 
შენ ნახვაზე მთელი ერი 
მოდის გერგეთს ლოცვას ელის.
დაირაზმა მთელი ერი, 
ბავშვი, ქალი, კაცი, ბერი 
მუხლჩაყრილი მუხლმოყრილი
დაღლილი და მრწმენის მქმნელი.
თვით მორჩილი ლმობიერი                    
ღმერთის ხელით გამოზრდილი 
შვებას აძლევს უფლის ძალა 
ამით არის ბედნიერი.
ქართულია ჩვენი ჯვარი
სისხლით არის შენახული
დაილია მოდგმის ოფლი
სისხლი არის შერაცხული
დაიცვა და გაუფრთხილდა 
შეუნახა თავის შვილებს 
რომ არ იქნას დავიწყებას,
შემომქმედის სახელს ვიკვნეხ.

ავტორი: ალეკო იზორია
კომენტარები (0)