0 58

გამორჩეული ქართველი


ქართველი არის ერებთა შორის 
გამორჩეული გვირგვინოსანი,
მჭერმეტყელი და ფიქრთა ნაკადი
ერის დიადი გმირთა ნაცადი.
შრომის უნარის ნიჭით ბოძებულს 
ქართველზე ფიქრით ოხვრით განაბულს 
დარჩეს სათქმელი ბევრის უთქმელი
განაბულს ღვინით მათრობს მათარა.
დაირხევა კიდევ ტოტი,
და დავბერტყავთ კიდევ კაკალს 
როგორც ჩვენი საქართველო 
დაიბადებს კიდევ მრავალს ,
იდღეგრძელოს კაცის გვარმა 
მისმა დიდმა წინაპარმა 
და იქუხოს კიდევ თოფმა 
ჩვენმა ძველმა წინაპარმა.


ავტორი:   ალეკო  იზორია
კომენტარები (0)