0 35

ზამთრის დრამა


და მეც, ნაწილი 
დამრეც ადგილის 
შემასწორები, 
თან ვკვნეს, თან ვჩივი, 
თან სიცივით 
გამოვგორდები. 
იქ სად არწივის, 
მთათ ამზიდის, 
იყო ლოდები. 
ბედის დასჯილი,
მზედ აპრილის
მომაგონდები.
კომენტარები (0)