0

ერთობა


საბა, ლევან და გიორგი,
ლადო, ზაზა თუ ვეფხია -
ტარიელ-ავთანდილივით
ერთურთს რომ გადახვევია,

მაშინვე გაქრა, მოისრა,
მუხას რომ მუმლი ეხვია;
მათი ძმობა და ერთობა
ქაჯთა ციხისთვის მეხია...

სულ მტვრად აქცევენ,
რაც დუშმანს
დაუქად-დაუკვეხია.
კომენტარები (0)