გალაკტიონი_ფოთლების ლანდი_თარგმანი რუსულად_Галактион Табидзе. Призрак листьев


Хоронили ствол регии мученый, зноблённый,
Засох при этом,
Следовал рядом я - несчастный, в печаль влюбленный,
Янтарным цветом.
О, как крадется сентябрь к лугам, как будто горе,
Солнца нет где-то?
И всё ж, безграничны моя земля, мое море,
Залиты светом.
Знаю, я буду! Изнемогая, если приду
К цели прекрасной
Отброшу смерть я с гордостью и всех я выведу
К регии красной!
Поэт в толпе - он всегда будет предельно сдержан:
Не хочет он гнев,
Чужой, изгой, бесплодный и никем неподдержан,
Он призрак листьев.
***********************************************************
დღეს გაასვენეს შემოდგომით გაწვალებული
რეგიის ღერი,
მე მივყვებოდი მწუხარებას შეყვარებული
და ქარვისფერი.
ო, ენკენისთვე ეპარება დარდივით მდელოს,
მზე სად არ არი?
მაინც, ძვირფასო, ჩემს სამშობლოს და სამფლობელოს
არ აქვს საზღვარი.
ვიცი, ვიქნები! მშვენიერი მიზნის სიძნელით
თუ კი მოვედი,
გადავიქანებ სიკვდილს მაღლა ამართულ ყელით
მე, შავი გედი!
პოეტი ბრბოში, სულ ერთია, იქნება ზრდილი:
ქარის მანდილი
ზედმეტი, უცხო, უნაყოფო და განდევნილი 
ფოთლების ლანდი.
0 კომენტარი

© POETRY.GE 2013 - 2024

@ კონტაქტი