რამ გაგზარდა?


ვეებერთელა საზამთრო
მოაგორეს ბაზრიდან.
ბებომ სცადა - ვერ ასწია,
პაპამ ძლივს-ძლივს აზიდა.

უკვირს ყველას - ამ გოლიათს
ნეტავი რა გაზრდიდა?
დედამა თქვა: - კარგი მიწა!
ბებომა თქვა: - წყალიო!

დეიდამ თქვა: - მზე კაშკაშა!
დამ: - ამინდი წყნარიო!
აქ საზამთროს გაეცინა
მთელი გულით, არ გჯერათ?

თქვა: - გამზარდა ტკბილმა კაცმა,
დაელოცოს მარჯვენა!	
0 კომენტარი

© POETRY.GE 2013 - 2024

@ კონტაქტი