ჯერი ძუარი - ფოტო

ჯერი ძუარი

მწერალი

როცა თოკი გელოდება ეშაფოტზე ..

როცა თოკი გელოდება ეშაფოტზე,
უყურებ და შენს სიცოცხლეს რგოლში ატევ,
სიცოცხლეზე ერთი სიტყვაც არ წამოგცდა,
თოკს იჭერ და ზეცისაკენ მიფარფატებ.