0

ექიმი უნდა გავხდეო


ჯუნა დაარქვა თოჯინას,
მთელი დღე მასაჟს უკეთებს,
ექიმი უნდა გავხდეო,
ბებოს რას ეტყვის უკეთესს.

ჯერ დააძინა, მერე კი
ისევ დაიწყო თავიდან...
თოჯინის ამდენ წვალებას
ვეღარ გაუძლო მამიდამ:

- ჯუნა ცოდოა, ეყოფა,
ნუ გაუწყალე გულიო...
ანამ იწყინა შენიშვნა:
-	ვერ ხედავთ? 
ჩემს შვილს ვუვლიო!..	
კომენტარები (0)