0

ელვა


ელვა წამით ცისკიდურს
გადაევლო ხაზებად, 
აგვიტირდა ნათია,
ციცქნა, ცისფერთვალება:

- ცა გაიჭრა ორად და
ხომ არ ჩამოვარდება?	

კომენტარები (0)