0

განმეორდება?


ახლა ღამეა და წყვდიადიდან
მოზანზარდება ავი დროება,
მე შიში მიპყრობს ნუთუ ამგვარი
წამება კიდევ განმეორდება?
კომენტარები (0)