გიო გოლიაძე - ფოტო

გიო გოლიაძე - ლექსები, პოემები 127