მზე და მთვარე

ჩემსა მთვარეს შენი მზე თურმე ძალზედ ჰყვარებია,
შენსა მზესა თვალთმაქცობა კარგად მოუფიქრებია
და დარწმუნდა ჩემი მთვარე, რომ ორივეს ჰყვარებია.

შენსა მზესა ჩემი მთვარე თურმე სულ არ ჰყვარებია,
შენსა მზესა ჩემი მთვარე უმალ გადაჰყვარებია,
არც ჩემს მთვარეს, არც შენსა მზეს არვინ აღარ ჰყვარებია.

შენსა მზესა ყველაფერი სწრაფად დაუვიწყებია,
ჩემსა მთვარეს ნამსხვრევებით გული ვეღარ აუწყვია
და სინათლე გამოცლილი სიბნელეში მიუგდიათ.