გიორგი ბაბუაძე - ფოტო

გიორგი ბაბუაძე - ლექსები, პოემები 2