0 10

ფისოს ნადიმი


კატა უზის მაღლა დირეს,

შეექცევა ნანადირევს,

ისე ჭამს და აკნატუნებს,

ნერწყვი მოსდით სხვა კატუნებს.	
კომენტარები (0)